Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, jak i skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne refundowane przez NFZ ważne jest do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia.

Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W momencie rejestracji każdego skierowania inaczej niż osobiście pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

Podczas rejestracji skierowania do poradni rehabilitacyjnej pacjent informowany jest o dacie i godzinie konsultacji u lekarza specjalisty.

Podczas osobistego rejestrowania skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjent otrzymuje informację pisemną w której zawarte są:
– data rozpoczęcia świadczenia
– nr. pod jakim został zarejestrowany
– rodzaje zabiegów
– godziny poszczególnych zabiegów
– jak należy się przygotować do zabiegów.

W przypadku rejestracji innej niż osobiście, pacjent otrzymuję taką informację w momencie dostarczenia oryginału skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

Na wizytę u lekarza prosimy o:
– zabranie dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL,
– zabranie ze sobą dokumentacji medycznej np. zdjęć RTG, TK, RM i ich opisy, karty informacyjnej o przebytym leczeniu itp. – jeżeli Państwo nimi dysponujecie.