Back to Top

TEL.: 75 744 46 50 / 507 951 309

  •  

Informacje dla pacjenta

 

              Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, jak i skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne refundowane przez NFZ ważne jest do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia.

Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

          W momencie rejestracji każdego skierowania inaczej niż osobiście pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do   14 dni. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.

Podczas rejestracji skierowania do poradni rehabilitacyjnej pacjent informowany jest o dacie i godzinie konsultacji u lekarza specjalisty.

Podczas osobistego rejestrowania skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjent otrzymuje informację pisemną w której zawarte są:

-data rozpoczęcia świadczenia

-nr. pod jakim został zarejestrowany

-rodzaje zabiegów

– godziny poszczególnych zabiegów

-jak należy się przygotować do zabiegów.

W przypadku rejestracji innej niż osobiście, pacjent otrzymuję taką informację w momencie dostarczenia oryginału skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

 

Na wizytę u lekarza prosimy o:

- zabranie dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL,

- zabranie ze sobą dokumentacji medycznej np. zdjęć RTG, TK, RM i ich opisy, karty informacyjnej o przebytym leczeniu itp. - jeżeli Państwo nimi dysponujecie,


 
 


 
 
 


 


 


 


 


 
 
 
 
 

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania refudowanego przez NFZ możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczenia w danym zakresie.