MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY I KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA

Pod pojęciem kompleksowej terapii przeciwobrzękowej rozumiemy sumę wszystkich działań obejmujących leczenie obrzęków. W skład tych działań wchodzi:

– manualny drenaż limfatyczny
– terapia obrzękowa
– leczenie kompresyjne
– gimnastyka, ćwiczenia udrażniające oraz terapia oddechowa
– pielęgnacja skóry
– informacje dla pacjenta

Celem terapii jest znormalizowanie objętości i konsystencji obrzęku limfatycznego danej kończyny lub innej części ciała. Za pomocą MDL, czyli lekkiego uciskania i przesuwania tkanki, doprowadzamy do lepszego napełnienia naczyń włosowatych systemu limfatycznego. Rezultatem jest zwiększenie wydolności transportowej systemu naczyń limfatycznych.

Wskazania:

– obrzęk limfatyczny – pierwotny ( wrodzona niewydolność/ defekt układu limfatycznego) i wtórny ( nabyta niewydolność układu limfatycznego, np. uraz wskutek terapii nowotworowej)
– obrzęk tłuszczowy ( obrzęk tkanki tłuszczowej o niskim progu bólowym)
– obrzęk żylno – limfostatyczny ( obrzęk powstały wskutek niewydolności żylnej)
– obrzęk pourazowy i pooperacyjny ( obrzęki po zabiegach operacyjnych, urazach mechanicznych, oparzeniach)
– obrzęk cykliczny samoistny ( występuje głównie u kobiet z obrzękiem kończyn górnych, dolnych, piersi)
– obrzęki powstałe na skutek braku aktywności ruchowej ( zapalenie istoty szarej rdzenia, stwardnienie rozsiane, porażenie rozsiane)
– obrzęki towarzyszące zaburzeniom krążenia tętnic ( obrzęki towarzyszące miażdżycy zarostowej tętnicy, po rekonstrukcji naczyń tętniczych)
– obrzęki zapalne ( obrzęki towarzyszące radioterapii, reumatyzmowi)